STORT TACK för 2018 års Konstrunda!

Vi tackar alla konstnärer, funktionärer, annonsörer, lokalansvariga samt lottköpare.

Tillsammans med Fränsta och Ånge Rotaryklubbar har ni alla bidragit till att göra gott i världen.