2-3 november 2019 är det dags för

Konstrunda i Ljungandalen

Drygt 40 konstnärer ställer ut runt om i Ljungandalen i dagarna två. 

Broschyr och mer information om 2019 års konstrunda kommer under oktober månad.

Nyheter hittar du på vår Facebooksida och på Instagram med #konstrundailjungandalen